Otrais Teātra un kino mūzikas festivāls "JŪRAS PĒRLE "

:

PASŪTĪJUMA ATGRIEŠANA

  1. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
  2. Koncerta vai cita izklaides pasākuma atcelšanas gadījumā, Pārdevējs veic naudas līdzekļu atmaksu par biļetēm 100% apmērā no biļetes cenas, ar nosacījumu, ka Pircējs ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc plānotā koncerta vai izklaides pasākuma norises datuma iesniedz rakstisku pieteikumu.
  3. Pārdevējs naudas līdzekļu atgriešanu par biļetēm veic, pamatojoties uz saņemtu rakstisku iesniegumu un pēc pases vai cita personas identifikācijas dokumenta uzrādīšanas, 14 banku dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegumus un pases kopijas jānosūta uz elektroniskā pasta adresi info@amberway.eu – ja biļetes ir iegādātas mājas lapā www.jurasperle.lv
  4. Pārdevējs naudas līdzekļus par biļetēm atgriež uz bankas karti, ar kuru tika veikta biļešu apmaksa.
  5. Ja biļetes iegādātas portalā Biļešu Serviss, tad biļešu atgriešana vai maiņa notiek saskaņā ar Biļešu Serviss atgriešanas noteikumiem.