Otrais Teātra un kino mūzikas festivāls "JŪRAS PĒRLE "

:

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PUŠU PIENĀKUMI

SIA „Amber Way” teātra un kino mūzikas festivāla Jūras Pērle (turpmāk tekstā Amber Way vai Jūras Pērle) interneta veikala Lietotāja tiesības un pienākumi. Lūdzu uzmanīgi izlasiet mūsu kopīgos sadarbības noteikumus, jo Jūsu reģistrēšanās Jūras Pērle interneta veikalā būs kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Šī vienošanās starp Jūras Pērle un Lietotāju stājas spēkā brīdī, kad LIETOTĀJS ir sekmīgi reģistrējies Jūras Pērle interneta veikalā.

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Šie Noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp SIA „Amber Way”, kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40203054794 un personu (turpmāk tekstā LIETOTĀJS), kura izdara pirkumu(s) interneta veikalā www.jurasperle.lv
  2. Izdarot samaksu LIETOTĀJS apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  3. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas gadījumā.
 2. ATBILDĪBA
  1. Jūras Pērle ir atbildīga tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību.
  2. Jūras Pērle uzņemas pilnu atbildību par iegādātajām Pasākuma ieejas biļetēm Pasākuma atcelšanas gadījumā, atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
  3. Jūras Pērle Pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.
  4. Jūras Pērle neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
  5. Jūras Pērle ir atbildīga par Pasākuma saturu un/vai kvalitāti, ja SIA „Amber Way” ir Pasākuma rīkotājs. Pasākuma rīkotāja nosaukums un Reģ. Nr. ir norādīts uz biļetes.
 3. LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
  1. LIETOTĀJS labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei Jūras Pērle interneta veikalā un to piegādei.
  2. LIETOTĀJS pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. LIETOTĀJA sniegtās ziņas Jūras Pērle izmanto tikai LIETOTĀJA interesēs. Trešajām personām ziņas par LIETOTĀJU ir pieejamas tikai Likuma noteiktajā kārtībā.
  4. LIETOTĀJS jebkurā laikā var izdzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
 4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA
  1. LIETOTĀJS veic biļešu pasūtījumu, izmantojot tīmekļa vietni www.jurasperle.lv un izvēloties sev vēlamās biļetes no kopējā piedāvājuma.
  2. LIETOTĀJS apņemas sniegt sekojošu informāciju par sevi, reģistrējoties un izdarot pirkumu Jūras Pērle interneta veikalā : vārds, uzvārds, kontakttālrunis, elektroniskā pasta adrese.
  3. Tūlīt pēc pirkuma izdarīšanas un biļešu apmaksas, Jūras Pērle ļauj LIETOTĀJAM lejupielādēt e-biļeti un patstāvīgi to izdrukāt. Elektroniskā biļete sastāv no divām daļām: no attēla ar kodu un tekstu (informācija par koncertu vai citu izklaides pasākumu, četrpadsmit zīmju kods).
 5. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
  1. Pasūtījumu apmaksa notiek ar bankas karti.
  2. Biļešu cena norādīta Jūras Pērle interneta veikalā.
  3. Jūras Pērle ir tiesīga vienpusēji mainīt interneta veikalā norādītās biļešu cenas.
  4. LIETOTĀJAM ir jānorēķinās ar tādu bankas karti, kas atbilst LIETOTĀJA vārdam un uzvārdam. Jūras Pērle ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Ja maksājumu kārtības nosacījumi netiek ievēroti, maksājums netiek pieņemts un pasūtījums tiek anulēts atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai.
  5. Maksājumu apstrāde notiek ar AS Swedbank elektronisko norēķinu sistēmas starpniecību internetā. Jūras Pērle nenes atbildību par traucējumiem elektroniskajā norēķinu sistēmā, kļūdām, pārtraukumiem, maksāšanas autorizācijas atteikumiem un citiem apstākļiem, kas traucē LIETOTĀJAM veikt elektroniskos norēķinus daļēji vai pilnībā.
  6. Veicot pasūtījumu un izdarot maksājumu, LIETOTĀJS tādejādi piekrīt elektroniskajam norēķinam ar AS Swedbank elektronisko norēķinu sistēmas starpniecību un šiem noteikumiem.
 6. DATU AIZSARDZĪBA
  1. Jūras Pērle apzinās un ievēros visus drošības pasākumus, kas saistīti ar karšu datu pārsūtīšanu un vai LIETOTĀJA kartes dati netiks glabāti, tiks ievēroti drošības pasākumi, lai kartes dati nenonāk trešo/nepiederošo personu rokās.
 7. CITI NOTEIKUMI
  1. Jūras Pērle neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
  2. Jūras Pērle sniedz ziņas par Pasākuma rīkotāja juridisko nosaukumu un tā vienoto reģistrācijas numuru.
  3. Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā Jūras Pērle slēdz pieeju Interneta veikalam.