Otrais Teātra un kino mūzikas festivāls "JŪRAS PĒRLE "

Aicinām Jūs savlaicīgi akreditēties uz Starptautisko teātra un kino mūzikas festivālu “JŪRAS PĒRLE”. Jums nepieciešams aizpildīt ANKETU un nosūtīt to uz e-pastu: ingajurasperle@gmail.com  

Žurnālistu akreditācija festivālā "Jūras Pērle - 2018" notiks līdz 20. jūlijam. Pieteikuma iesniedzēji tiks informēti par akreditācijas piešķiršanu ne vēlāk kā 26. jūlijā.

Būsim priecīgi redzēt jūs galvenajā vasaras  mūzikas pasākumā!

FESTIVĀLA PRESES CENTRS

Preses centra vadītāja: Inga Pavlova Tālrunis +371 26447788 e-pasts: ingarimon@gmail.com  

Akreditācijas kārtība

Žurnālistu akreditācija uz Starptautisko teātra un kino mūzikas festivālu “JŪRAS PĒRLE” notiks līdz 2018. gada 23.jūlijam.   Akreditācijas pieteikumā jānorāda šāda informācija: - par mediju/izdevumu: pilns medija nosaukums un paredzamais publikāciju apjoms par festivālu. - par žurnālistu: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, un iespējamais materiāls, kas tiks gatavots, lai atspoguļotu festivālu, ieskaitot aptuvenus teksta apjomus/reportāžas laiku/sižetu utt. -Jāiesniedz galveno publikāciju/TV programmu/radio reportāžu kopijas. - Akreditētiem žurnālistiem ieeja Festivālā ar speciālām caurlaidēm, kuras tiek izsniegtas uz pieteikuma pamata. - Speciālās caurlaides nodošana citam personām nav atļauta. Mediju redakcijas var iesniegt pieteikumus žurnālistu akreditācijai atbilstoši kvotu daudzumam: - periodiskās preses izdevumi - ne vairāk kā 2 žurnālisti; - TV kompānijas - ne vairāk kā 3 žurnālisti (tostarp operatori un tehniķi); - no radio - 1 korespondents; - no informācijas aģentūras - 1 korespondents; - no interneta izdevumiem - 1 korespondents.  

Akreditētie žurnālisti ir tiesīgi:

- piedalīties preses konferencēs, brīfingos, piedalīties pasākumos, kuri tiek organizēti Festivāla ietvaros un uz kuriem žurnālistus iepriekš ir uzaicinājusi piedalīties Festivāla Orgkomiteja un Preses Centrs, izņemot privātus pasākumus; - veidot preses relīzes, informācijas materiālus, un atsauces uz Festivālu un izplatīt mediju līdzekļos; - veikt audio un video ierakstus un taisīt fotoreportāžas; - nepieciešamības gadījumā saņemt palīdzību no Orgkomitejas un no Festivāla Preses Centra Festivāla organizācijas jautājumos un saistībā ar intervijām, kā arī atspoguļojamo materiālu.  

Akreditētiem žurnālistiem ir pienākums:

- neiejaukties Festivāla pasākumu norisē (ar iejaukšanos saprot: mutiski komentāri vai darbības ar mērķi piesaistīt sev uzmanību, vai pārtraukt Festivāla norisi, fotografēt un filmēt, traucējot norises gaitu, kā arī veikt citas darbības, kas ietekmē pasākuma norises gaitu, kur akreditētie žurnālisti piedalās, pildot savus profesionālos pienākumus kā mediju pārstāvji); - atstāt pasākumu vietu vai tikšanās vietu, kad iztecējis noteiktais laiks pie darba režīma "protokola filmēšana"; - cienīt dalībnieku un Festivāla viesu, kā arī Orgkomitejas darbinieku tiesības un likumīgās intereses, pildot savas profesionālās darbības, - iesniegt Orgkomitejai publikāciju kopijas, kas saistītas ar Festivāla norises atspoguļošanu.  

Festivāla Organizators ir tiesīgs atteikt žurnālistam akreditāciju šādu iemeslu dēļ:

— mediju iesniegtie dokumenti akreditācijai satur nepatiesas ziņas; - mediju iesniegtie dokumenti akreditācijai neatbilst Nolikuma prasībām; - pēc savas būtības medijs ir specializēts izdevums (reklāmas, uzziņu, erotisks, u.c.); - citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz motivētu lēmumu.  

Žurnālistam var noņemt akreditāciju šādu iemeslu dēļ:

- šī Nolikuma neievērošana no Medija vai žurnālista puses; - nepatiesas informācijas izplatīšanas gadījumā.   Ar cieņu, Starptautiskā teātra un kino mūzikas festivāla “JŪRAS PĒRLE” Orgkomiteja